Chính sách bảo mật thông tin

Furaka cam kết cung cấp đến khách hàng sản phẩm nội thất vượt trội, uy tín và đáng tin cậy nhằm giúp cho không gian sống trở nên xinh đẹp và tiện nghi hơn. Trong quá trình bán hàng và thu thập thông tin chúng tôi luôn chú trọng việc đảm bảo tính bảo mật đối với tất cả các thông tin cá nhân của khách hàng. Trong quá trình quản lý thông tin, Furaka luôn tuân thủ theo các Chính Sách Bảo mật sau đây: 

Sử dụng thông tin cá nhân

  • Furaka chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo đúng với mục đích thu thập, hoặc vì các mục đích phục vụ cho trước trong và sau khi mua hàng mà khách hàng đã đồng ý, hoặc trong các trường hợp mà pháp luật Việt Nam quy định. Điều này có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin cá nhân với các cơ quan chức năng, các nhân viên bán hàng, kinh doanh của công ty. Công ty chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ các nhân hay tổ chức nào bên ngoài mà không được sự đồng ý từ phía khách hàng.
  • Trong một số trường hợp, trong khuôn khổ của pháp luật, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của khách hàng trong nội bộ công ty và các cơ quan có thẩm quyền.
  • Ngoài ra, các khách hàng có quyền lựa chọn từ chối việc nhận các thông tin liên quan đến ưu đãi cũng như tiếp thị.
  • Công ty có thể sẽ cần phân tích thông tin khách hàng nhằm nắm bắt tốt hơn các nhu cầu của khách hàng và các loại sản phẩm, dịch vụ cũng như các chương trình khuyến mãi mà khách hàng có thể sẽ quan tâm đến.
  • Công ty lưu giữ lại thông tin cá nhân của khách hàng cho đến khi chúng không còn cần thiết để đáp ứng các mục đích thu thập hoặc khi cơ quan có thẩm quyền có quy định.

Phương thức bảo vệ

  • Furaka sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng những phương thức bảo vệ an ninh thông tin phù hợp với mức độ quan trọng của thông tin, ngăn chặn những hành vi truy cập, xem xét, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin một cách trái phép.
  • Công ty chúng tôi chịu trách nhiệm đối với thông tin cá nhân thuộc quyền sở hữu của minh. Nếu có chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ khác, chúng tôi sẽ có trách nhiệm trong việc bảo vệ thông tin bằng những biện pháp phù hợp với thực tiễn và chính sách bảo mật của công ty.

Cam kết Bảo mật

  • Furaka cam kết sẽ quản lý thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát an toàn, chặt chẽ và cẩn trọng. Chúng tôi luôn có đội ngũ nhân viên chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các Nguyên tắc bảo mật của Công ty.
  • Các khách hàng cũng có thể yêu cầu công ty về dữ liệu mà của khách hàng mà chúng tôi lưu trữ. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ cung cấp quá trình – lịch sử sử dụng thông tin của khách hàng vào những mục đích đã được nêu ở mục Sử dụng thông tin cá nhân.