Thông tin nhãn hàng hóa

Trên mỗi bao bì đóng gói sản phẩm của Furaka đều hiển thị đầy đủ các thông tin về nhã hàng hóa tuân thủ đúng với quy định quy định pháp luật về nhãn hàng hóa tại Khoản 12 Điều 1 của Nghị định số 85/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 (sửa đổi, bổ sung Điều 30 của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về Thông tin về hàng hóa, dịch vụ.

Khi quý khách hàng mua hàng theo hình thức online tại Website furaka, quý khách sẽ có thể xem được đầy đủ những thông tin cụ thể được in trên bảo bì của mỗi sản phẩm bao gồm:

  • Tên sản phẩm
  • Mã sản phẩm
  • Tên và địa chỉ chịu trách nhiệm về hàng hóa tức:
    • Tên: Furaka
    • Địa chỉ: 37 Đường 13, Khu đô thị Vạn Phúc, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Xuất xứ hàng hóa: Được sản xuất tại xưởng sản xuất gỗ nội thất Furaka